Antyterapia – Jak Pokonać Kaca

Director: Bartosz Brzeskot
Director of Photography:
Remigiusz Przełożny

Cameraman: Tomasz Malinowski