Wszystkie pieniądze świata

Director:
Andrzej Kotkowski

Director of Photography:
Włodzimierz Głodek

Cameraman:
Tomasz Malinowski